65-75kg Health & Body (Monthly) Male

65-75kg Health & Body (Monthly) Male

SKU: HB-65-M-MN

เหมาะสมกับผู้ชายวัยทำงานที่มี Body fat index <25 %

อายุ 25 - 45 ปี  สุขภาพแข็งแรงเป็นปรกติ

ราคานี้รวมอาหารวันละ 4 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น และของว่าง 

6 วันต่อสัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์ 24 วัน

ความต้องการพลังงานต่อวัน อยู่ระหว่าง 1,900 - 2,200 kCal

- ควบคุมปริมาณแคลอรี

- ควบคุมสัดส่วนไขมัน

- ควบคุมปริมาณไฟเบอร์

- ควบคุมปริมาณโปรตีน

- สร้างภูมิต้านทาน Covid **

 • PRODUCT INFO

  สินค้า HCD เป็นอาหารกล่องที่ออกแบบให้ถูกต้องตามโภชนาการที่ลูกค้าต้องการ เราผลิตอาหารอาหารโดยยึดหลัก 3 ประการ

  1. อาหารต้องผลิตด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่ สะอาดและถูกหลักอนามัย  มีการควบคุมแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย

  2. อาหารมีรสชาติที่ถูกปากคนไทย เป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่งรสมากจนเกินไป ควบคุมการใช้เกลือและน้ำตาลทั้งทางตรงและทางอ้อม

  3. อาหารมีวิธีการปรุงสุกแบบใช้ไขมันน้อย และไขมันที่ใช้จะเป็นน้ำมันมะกอกเท่านั้น

 • RETURN & REFUND POLICY

  เราผลิตอาหารทุกรายการด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่ สะอาดและถูกหลักอนามัย และพยายามระมัดระวังในกระบวนการขนส่งให้สินค้าถึงมือลูกค้าในสภาพที่สมบรูณ์เหมือนเวลาที่เราปรุงสุกใหม่ๆ แต่มีบางครั้งที่สินค้าเกิดการหกหล่นเสียหาย หรือจัดส่งผิดพลาด (เนื่องจากสินค้าของเราจะผลิตเฉพาะลูกค้าแต่ละท่านแตกต่างกัน จึงอาจจะมีการสลับสินค้าได้) ในกรณีดังกล่าวลูกค้าสามารถถ่ายรูปสินค้าส่งกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อขอเคลมสินค้าใหม่ได้ทันที

 • SHIPPING INFO

  ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง โดยบริษัทฯ จะคิดค่าขนส่งเพิ่มตามระยะทาง หรือท่านสามารถมารับสินค้าได้เองที่ร้าน Harrison Butcher สาขาศูนย์วิจัย

฿9,504.00ราคา
รายการราคา
ซื้อแบบครั้งเดียว
฿9,504.00
Monthly Subscription
ต่ออายุโดยอัตโนมัติ (ยกเลิกได้ตลอดเวลา)
฿9,504.00รายเดือนต่ออายุอัตโนมัติ